Polacy Czernihowszczyzny. Historia i współczesność

12 lutego br. odbyło spotkanie autorskie z dr Barbarą Januszkiewicz, promujące książkę „Polacy Czernihowszczyzny. Historia i współczesność”. Autorka przybliżyła losy środowiska polonijnego w Niżynie na Ukrainie, gdzie pracowała w latach 2008-2012 jako nauczyciel języka polskiego.

Podczas spotkania zaprezentowała w formie prezentacji multimedialnej historię i życie codzienne Polaków na Czernihowszczyźnie. Zobaczyliśmy unikalne zdjęcia, poznaliśmy ciekawe, często nieznane postaci, które odegrały niezwykłą rolę w historii tego regionu, zwyczaje, święta narodowe i religijne oraz wiele ciekawostek. Była to niezapomniana podróż śladami polskości na wschodniej Ukrainie.

Książka "Polacy Czernihowszczyzny. Historia i współczesność” Barbary Januszkiewicz jest już dostępna w zbiorach naszej biblioteki. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

 

O autorce:

 

BARBARA JANUSZKIEWICZ – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, magister filologii polskiej UR, absolwentka studiów dziennikarskich prowadzonych przez Towarzystwo Studiów Dziennikarskich w Rzeszowie; w latach 2008–2012 delegowana przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (obecny ORPEG) do pracy na rzecz środowiska polonijnego w Niżynie na Ukrainie; w latach 2012–2014 na zlecenie ORPEG pracowała na stanowisku metodyka w Ogólnoukraińskim Koordynacyjno-Metodycznym Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. W latach 2014-2017 pracowała na stanowisku wykładowcy w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców "Polonus" UR. Autorka prac związanych z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego oraz z funkcjonowaniem i działalnością kulturalno-oświatową mniejszości polskiej na Ukrainie, współautorka podręcznika dla nauczycieli Język polski. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli (nauczanie języka polskiego w placówkach pozaszkolnych), Drohobycz 2014.

 

O książce:

Barbara Januszkiewicz wybrała polską społeczność w Niżynie, jako dobry przykład do pokazania roli polskich organizacji w nauczaniu języka polskiego. Zaletą jest to, że autorka rozprawy nie pisze ogólnie o Polakach na Ukrainie, którzy są zróżnicowani pod względem osadnictwa, wskaźników identyfikacji, znajomości i używania języka polskiego w różnych sferach, lecz koncentruje się na wybranej grupie Polaków w jednej miejscowości.”

Podjęty przez autorkę wysiłek badawczy zaowocował bardzo dobrym opracowaniem, który wpisuje się w nurt badań nad kulturą polską poza granicami kraju. [...] Wyniki dysertacji mogą być z powodzeniem wykorzystane w studiach porównawczych dotyczących ludności polskiej na Ukrainie i na innych terenach byłego ZSRR.”

dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Z przekonaniem stwierdzam, że recenzowane studium wnosi wiele nowych konstatacji, które przyczynią się do lepszego poznania tak bardzo ważnego dziś zagadnienia, jakim jest nauczanie języka polskiego na Wschodzie. […] Autorka wydobywa problem istotny dla pedagogiki, jakim jest nauczanie języka polskiego jako obcego. Ma to również znaczenie praktyczne w tym sensie, że z udanych czy chybionych prób edukacyjnych pozwala wyprowadzić wnioski służące podejmowanym obecnie na nowo inicjatywom edukacyjnym w nauczaniu języka.”

Rozprawa Barbary Januszkiewicz ma dwie zalety, podnoszące jej wartość, a mianowicie dobrą podbudowę teoretyczną, przez co rozumiem bogatą kwerendę, oraz erudycję Autorki, a także jej doświadczenie dnia codziennego w pracy pedagogicznej na tamtejszym terenie..”

Ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander

Wyszukiwarka

Facebook

facebook