Zbigniew Herbert jako bohater liryczny – spotkanie literackie

18 grudnia w bibliotece odbyło się spotkanie z prof. Magdaleną Rabizo-Birek pt. Zbigniew Herbert jako bohater liryczny.

Wykład przedstawiał Zbigniewa Herberta i jego twórczość z perspektywy zaprzyjaźnionych z nim lub zafascynowanych jego osobą i twórczością poetów, którzy uczynili go bohaterami swoich wierszy. Pojawia się w nich przywoływany imieniem
i nazwiskiem, ale także nazywany symbolicznymi mianami, maskami i rolami, które sam tworzył. W wierszu Ewy Lipskiej jest „wielkim poetą mojego kraju”. W napisanym po śmierci poety przez irlandzkiego noblistę Seamusa Heaneya epitafium nazywany został antycznymi przezwiskami „Hieprborejczyk” i „herold krainy północniejszej niż wiatr, ale najbliższej sercu Apollina”. Dla Ryszarda Krynickiego jest: „Moim Mistrzem”, „Księciem Poetów” i „Panem Cogito”, zaś dla Janusza Szubera - Pułkownikiem Herbertem, Dowódcą Samodzielnej Królewskiej Brygady Huzarów Śmierci, który go „pasował na poetę”. Jacek Kaczmarski żegna go patetycznym „trenem bohaterów”, Andrzej Busza porównuje
z biblijnym Koheletem. W napisanym niedawno wierszu Roman Sabo wypełnia wyobraźnią tajemniczy moment późnej podróży Herberta do Ziemi Świętej, gdy na kilka dni zniknął swoim opiekunom. Czesław Miłosz nawiązał do sławnego liryku Herbeta Apollo i Marsjasz, by przedstawić dramatyczny kontrast niedoskonałego, śmiertelnego, cierpiącego człowieka
i nieśmiertelnej, „świetlistej” poezji, którą stworzył. Profesor Magdalena Rabizo-Birek przywołała także biografie i monografie Zbigniewa Herberta (Jacka Łukasiewicza, Joanny Siedleckiej i Andrzeja Franaszka), których autorzy rozważają fenomen jego osoby
i niezwykłej popularności czytelników i poetów kilku pokoleń.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych oraz Zespołu Szkół innowacyjnych w Jarosławiu.


Organizator spotkania:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oddział w Jarosławiu,

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu

Wyszukiwarka

Facebook

facebook