Muzeum Polskie w Rapperswilu - wystawa

Od 3 kwietnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu można obejrzeć wystawę poświęconą Muzeum w Rapperswilu, przygotowaną przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Rapperswilskie w Warszawie.

Ekspozycję można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Muzeum Polskie w Rapperswilu zostało założone w 1870 r. przez polskiego emigranta Władysława hr. Broël-Platera. Niósł on pomoc polskim powstańcom styczniowym i dzielnie wspierał starania polskich   emigrantów w tworzeniu ośrodka polskiej kultury i historii. 

Po upadku  narodowych powstań sprawa ochrony polskiej kultury wzmacniającej polską tożsamość, stała   się    głównym zadaniem Polaków   przebywających na   emigracji. Była tam wspaniała biblioteka, w której przez pewien czas pracowali m. in. Stefan Żeromski, Florian Znaniecki i Adam Lewak, bezcenne rękopisy (w tym Adama Mickiewicza i Fryderyka Chopina) i dokumenty oraz urna z sercem zmarłego w Szwajcarii Tadeusza Kościuszki.

 Muzeum w Rapperswilu wzrosło do rangi Polskiego Muzeum Narodowego.  Kolekcja, powstająca    dzięki darom  z   całego  świata,  powiększała  się   znacznie i Rapperswil stał się centrum polskiej diaspory, skupiającym świadectwa polskiej kultury i koordynującym poczynania polityczne zmierzające do odzyskania  niepodległości  Polski.

Wolą fundatora zbiory muzealne, po odzyskaniu niepodległości, przewieziono do Warszawy.
W sumie złożyło się na nie ok. 3000 dzieł sztuki, 2000 pamiątek historycznych, militaria, 20 000 rycin, 9000 medali i monet, 92 000 książek i 27 000 innych materiałów archiwalnych.

W roku 1927, kiedy zbiory przeniesiono do Polski, Muzeum nie uległo całkowitej likwidacji, bo w 1936 roku otwarto ekspozycję tzw. drugiego Muzeum Polskiego, które prezentowało osiągnięcia kulturalne i gospodarcze II Rzeczypospolitej.

Jednak w czasie II wojny światowej rapperswiliana zostały prawie doszczętnie zniszczone, część podczas obrony Warszawy w 1939 roku, zaś ostatecznie po upadku Powstania Warszawskiego. Niewielka ocalona ich część znajduje się dzisiaj w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Literatury oraz w Zamku Królewskim w Warszawie.

W odpowiedzi na likwidację polskiego muzeum w styczniu 1954 powstało polsko-szwajcarskie „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu”. Jego twórcami byli Szwajcarzy
oraz polscy emigranci nie akceptujący powojennej władzy w Polsce. Dzięki zabiegom Towarzystwa w 1975 r. Muzeum Polskie w Rapperswilu zaczęło odradzać się na nowo.

 Muzeum polskiej kultury i historii, które zajmuje obecnie jedynie drugie piętro zamku, pokazuje zmienną historię tej instytucji. Dokumentuje wielowiekową historię związków polsko-szwajcarskich, działalność Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii. Przedstawia polską kulturę i historię, tradycje walk Polaków o wolność i wiarę aż po historię ruchu Solidarności i odzyskania wolności w roku 1989.

Wyszukiwarka

Facebook

facebook