Adam Chmielowski- znany, nieznany? - konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Adam Chmielowski- znany, nieznany ?” zorganizowanym z okazji ustanowienia przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o postaci Adama Chmielowskiego - jego twórczości artystycznej oraz idei pomocy najbiedniejszym- bezdomnym a także rozbudzenie aktywności plastycznej, wrażliwości i wyobraźni uczniów. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu jarosławskiego.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy.

Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu, ul. ks. Jakuba Makary 1.

Szczegółowe warunki uczestnictwa zawiera Regulamin konkursu (załącznik).

 

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu;

Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu;

 

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta Jarosławia;

Starosta Powiatu Jarosławskiego;

 

Patronat medialny:

Gazeta Jarosławska;

Twoja TV;

"Adam Chmielowski – Święty Brat Albert - został ustanowiony przez Sejm patronem 2017 r. w uznaniu jego wybitnych zasług w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i artystycznej. W uchwale zaznaczono, że w 2016 r. przypada 100. rocznica śmierci zakonnika, zaś w 2017 r. mija 130 lat, od kiedy zaczął on nosić habit zakonny. Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia – czytamy w uchwale. Sejm w tej samej uchwale ustanowił patronem roku 2017 Honorata Koźmińskiego, kapucyna ogłoszonego błogosławionym przez Jana Pawła II w 1988 roku." (źródło http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=CCE112D4FB8C9C11C1257FDA006E9924 dostęp z dnia 06.02.2017 r.)

 


Zalączniki:

REGULAMIN KONKURSU-ADAM CHMIELOWSKI-ZNANY,NIEZNANY.pdf.pdf
Wyszukiwarka

Facebook

facebook