Prezentacja systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21

Dnia 20 kwietnia 2010 r. w Czytelni Głównej MBP odbyła się prezentacja "System biblioteczny SOWA2/MAR21", którą prowadziła Pani Krystyna Brodowska przedstawiciel firmy Sokrates-Software w Poznaniu.
Prezentacja zawierała przegląd poszczególnych modułów systemu SOWA ze szczególnym uwzględnieniem modułu katalogowania. Omówiona została retrokonwersja czyli możliwość pobierania gotowych opisów bibliograficznych z innych źródeł.
Uczestnicy zapoznani zostali z formatem MARC21 i jego zastosowaniem w bazach danych na przykładzie systemu SOWA2. Bibliotekarze otrzymali wersję demo programu oraz ofertę oprogramowania SOWA2/MARC21. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze bibliotek publicznych i szkolnych miasta i powiatu jarosławskiego.

Wyszukiwarka

Facebook

facebook