Prezentacja systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21

Dnia 20 kwietnia 2010 r. w Czytelni Głównej MBP odbyła się prezentacja "System biblioteczny SOWA2/MAR21", którą prowadziła Pani Krystyna Brodowska przedstawiciel firmy Sokrates-Software w Poznaniu.
Prezentacja zawierała przegląd poszczególnych modułów systemu SOWA ze szczególnym uwzględnieniem modułu katalogowania. Omówiona została retrokonwersja czyli możliwość pobierania gotowych opisów bibliograficznych z innych źródeł.
Uczestnicy zapoznani zostali z formatem MARC21 i jego zastosowaniem w bazach danych na przykładzie systemu SOWA2. Bibliotekarze otrzymali wersję demo programu oraz ofertę oprogramowania SOWA2/MARC21. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze bibliotek publicznych i szkolnych miasta i powiatu jarosławskiego.

Wyszukiwarka

Facebook


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /home/mbp/public_html/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52